kinderen bellen.jpg

Onderwijs

Kinderen

Kinderen staan dicht bij de bron van wijsheid in zichzelf. Ze zijn vaak nog verbonden met het grotere geheel, intuïtief bewust van de samenhang tussen mensen, de samenhang tussen mens en dier en natuur.
En sommige kinderen staan in verbinding met een bewustzijnsveld van kennis en wijsheid en weten hoe ze hieruit informatie kunnen halen.

Ook zijn kinderen van nature leergierig en nieuwsgierig; ze willen zich ontwikkelen, zichzelf uitdrukken in spel, creativiteit en kennis.

Om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling is het daarom belangrijk om vanuit het kind te denken. Het te volgen in diens interesse, te ondersteunen en stimuleren in datgene wat en de manier waarop het wil ontdekken, ervaren of leren. Als een kind er aan toe is om iets te leren en dat op z'n eigen manier mag doen, leert het dat in veel kortere tijd.

En... spelen is misschien wel de belangrijkste manier van leren.

Zo kan ieder kind opgroeien in zelfvertrouwen en z'n eigen weg volgen, kan inventiviteit en creativiteit tot bloei komen.
Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en ontplooien tot wie hij of zij in essentie is.

Het ideale onderwijs in mijn visie heeft het bovenstaande als uitgangspunt.
De belangrijkste randvoorwaarden daarbij zijn:

 • het creëren van een veilige omgeving
 • respect voor en vertrouwen in ieders eigen wijsheid
 • respect voor ieders eigenheid
 • respect voor ieders grenzen
 • mogelijkheid om individueel (ervarend) te leren
 • aanbieden van activiteiten en lessen op allerlei gebied
 • vrijheid voor kinderen om hiervan gebruik te maken zonder vrijblijvendheid
 • gebruik maken van kennis van leerlingen
 • 'fouten' maken mag, het zijn evengoed ervaringen
 • betrokken leerkrachten en begeleiders
 • betrokken ouders met vertrouwen in deze manier van onderwijs

Inmiddels ontstaan er steeds meer van dit soort scholen. Onder andere:
In Meppel: Ibbo Chalcedoon, www.ibbo.eu
In Bergen NH: Learning community Vovie, www.vovie.nl


Het huidige onderwijs in het algemeen gaat veelal uit van wat 'men' bedacht heeft wat kinderen moeten leren. Van normen waaraan kinderen moeten voldoen. Van kennis die aangeleerd moet worden op bepaalde leeftijd en ook van de manier waarop dit moet gebeuren.
En scholen worden beoordeeld op hun resultaat, ofwel het resultaat van de kinderen. En van die beoordeling hangt veel af!

Overigens werken er enorm veel betrokken mensen in het onderwijs die hart hebben voor de kinderen maar die zelf beperkt worden door steeds meer regels.

Maar ook in het huidig onderwijs zijn naar mijn idee betere voorwaarden voor kinderen te scheppen. Een wezenlijk onderdeel daarvan is ruimte voor meditatie (er zijn prachtige meditatieverhalen voor kinderen) of yoga of qigong. Daarnaast zouden de creatieve vakken meer aandacht moeten krijgen, waarbij dan de intentie is om de eigen creativiteit te stimuleren in plaats van het namaken van werkjes.
Beide zijn nodig om een betere balans te creëren tussen de linker- en rechter hersenhelft (zie onder Hooggevoeligheid).

Als je op de hoogte gehouden wil worden van mijn activiteiten meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief.