witte bloemen en klaver.jpg

Hooggevoeligheid

Wat is dat?
Voor mij is de term hooggevoeligheid (of hoogsensitiviteit) een aanduiding voor de aanwezigheid van bewustzijn van het grote geheel, de samenhang en verbondenheid tussen mensen onderling en tussen mens en natuur. 
Hooggevoeligheid gaat vaak gepaard met sterk ontwikkelde zintuigen, fysiek en/of bovennatuurlijk.
Wanneer dit herkend wordt en er helemaal mag zijn is het een prachtige kwaliteit die bijdraagt aan een meer liefdevolle wereld. Het is tevens de sleutel naar het ontdekken wie jij werkelijk bent.
Hooggevoeligheid is bij de één zichtbaarder aanwezig dan bij de ander. Bovendien is de één er zich bewuster van dan de ander.

Denken en voelen
Wat voorop staat bij hooggevoelige mensen/kinderen is het leven vanuit het gevoel, vanuit de rechter hersenhelft. Het gevoel van verbondenheid met mensen en dieren, met de natuur, met het goddelijke; bewustzijn dus en aanwezigheid van veel creativiteit.
Maar op school, in de maatschappij en soms thuis wordt je vooral benaderd vanuit het denken, vanuit de logica van de linker hersenhelft die bij de meeste mensen dominant is. 
De meeste mensen gaan zich dan aanpassen en verschuilen zich in het denken waardoor de gevoelskant overschaduwd wordt. Als aanpassen niet lukt ontstaan er vaak problemen om zichzelf staande te houden; met een grote gevoeligheid ben je erg kwetsbaar in onze verstandelijke maatschappij.
Beide ´keuzes´ brengen problemen met zich mee, die onder andere kunnen bestaan uit druk gedrag, boos zijn, niet in hun lichaam zitten of ´zweven´, terugtrekken, depressief of moe zijn, lichamelijk klachten hebben. Op school of op het werk kunnen problemen ontstaan: moeite met leren, met concentreren, met autoriteit.

Ook zijn er vaak diepgewortelde angsten, ontstaan vanuit het zich niet veilig voelen in deze wereld waar de onderlinge verbondenheid zo weinig zichtbaar is.

Hooggevoelige mensen hebben vaak het gevoel dat ze anders zijn, dat ze niet passen in deze maatschappij.

Van belang is dat er een goede balans is tussen voelen en denken, én dat je jezelf ziet in je gevoeligheid, daaraan recht doet. Dan kan die prachtige kwaliteit van hooggevoeligheid zich ontwikkelen en een positieve kracht worden. Dan kan er ook meer concentratie zijn en ruimte voor het denken.
Belangrijk is daarnaast dat je keuzes maakt in wat je doet om jouw balans te vinden, om te leren omgaan met, of jouw weg zoeken in alles wat er in deze maatschappij op je afkomt. En daardoor zul je merken steeds meer vrij jezelf te zijn in deze wereld, minder geraakt te worden van buitenaf en meer liefde in jezelf te ervaren.

Spiegel
Het gedrag van kinderen, en hooggevoelige kinderen in het bijzonder, is denk ik een spiegel waar volwassenen in kunnen kijken en veel van kunnen leren. Kinderen voelen haarfijn aan wat er in jou nog niet uitgezocht is, nog verstopt zit achter oude patronen en onecht, niet authentiek is.
Als je moeite hebt met het gedrag van je kind is het van belang om duidelijk jouw grenzen aan te geven én om te kijken wát het je spiegelt. Waarom reageer jij zoals je reageert, zit daar pijn of angst onder of aangeleerde overtuigingen? Reageer je vanuit je denken of vanuit je echte zelf, je gevoel?

In die spiegel kijken is je kind helpen! Soms is dit de enige hulp die een hooggevoelig kind nodig heeft; dit is waar het eigenlijk met zijn of haar gedrag om vraagt.

Ik denk dat er juist daarom zoveel hooggevoelige kinderen zijn in deze tijd; om volwassenen te wijzen op de weg naar hun authentieke zelf. Om ouders bewust te maken van wie ze Zijn, om meer vanuit het hart te leven en hiermee een fijnere maatschappij te creëren.

Kinderen hebben behoefte aan authentieke ouders en leerkrachten, die zichzelf zien én hen zien zoals ze zijn en hen liefdevol begeleiden. Dat is de belangrijkste structuur die kinderen nodig hebben.


Waaraan herken je hooggevoeligheid
Een aantal vaak voorkomende kenmerken zijn:

 • het aanvoelen van stemmingen van andere mensen
 • een sterke betrokkenheid bij de natuur, bij mens en dier
 • zorgzaam 
 • creatief, fantasierijk, dromerig
 • intuïtief, soms paranormale ervaringen
 • een sterke eigen wil
 • het denken in beelden, dyslexie
 • moeite met concentreren
 • leren door te ervaren
 • gevoeligheid voor geluid, licht, of lusjes in kleding
 • snel moe 
 • aanwezigheid van angsten
 • autoriteit niet accepteren
 • confronterend voor anderen

Maar: iedereen is uniek en heeft een eigen combinatie van eigenschappen!

 

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem gerust contact op voor meer informatie of een gesprek.
Als je op de hoogte gehouden wil worden van mijn activiteiten meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief.