lichtbol.jpg

Bewustzijn

Ieder mens is een prachtig en uniek Zelf én onderdeel van een groter geheel. Je mag ervaren hoe het is om te leven op aarde, ervan te genieten en open te staan voor alles wat zich aandient. Van daaruit kun je creëren in afstemming en overeenstemming met wie jij bedoeld bent te zijn.

Bewustzijn is dit te weten en je te herinneren wie je werkelijk bent.
Bewustzijn is het herkennen en doorbreken van oude patronen  in je manier van reageren op situaties en weten dat dit alleen maar een beeld is dat wij van de werkelijkheid hebben gemaakt.
Bewustzijn is de vrije ruimte waarin jij kunt zijn. Jij bent bewustzijn! 

 

Voor onze geboorte hebben we dit bewustzijn van éénheid en heelheid en van ons zieledoel al ervaren, maar we zijn de herinnering hieraan na de geboorte (bijna allemaal) kwijtgeraakt. Dit wordt nog eens versterkt door alle minder prettige ervaringen in onze jeugd. Heftige ervaringen en de cultuur van beoordeling waarin we leven hebben de meesten van ons opgezadeld met een gevoel van onveiligheid en niet-goed-genoeg. De angst en pijn die je als kind ervaarde waren vaak te groot om te durven voelen en je moest jezelf beschermen door compenserend gedrag in allerlei vormen. Je hebt je een identiteit moeten verlenen om te kunnen overleven en bent vaak weggevlucht in het zoeken naar zekerheid bij anderen, in werk, in bezittingen of in een verslaving.

Maar dit wegvluchten versterkt juist het gevoel van niet-heel zijn, van vastzitten in de beperkingen van je persoonlijkheid.

In ieder mens zit het verlangen om die heelheid weer te ervaren en er zijn soms ingrijpende gebeurtenissen nodig om te beseffen dat we dit niet kunnen bereiken door er buiten onszelf naar te zoeken. En dan opent er zich vaak een weg naar binnen en wordt je je ervan bewust dat je leeft vanuit die aangeleerde overtuigingen en oude beschermingspatronen. Dan kun je met andere ogen naar jezelf kijken en die patronen vervangen door eigen keuzes. Dan kun je authentiek zijn.

Maar vaak mag je eerst de angst en pijn toelaten die vroeger zijn weggestopt. Als je jezelf alsnog geeft wat je vroeger hebt gemist aan steun, aandacht, zorg en liefde, kun je de oude pijn helen. Dit is lang niet altijd een gemakkelijke weg! Maar hiermee neem je de verantwoordelijkheid voor jezelf op je, waardoor je jezelf de bodem geeft waar je naar verlangt. In het Nu zorgen voor jezelf!
Vaak raak je tussendoor weer verstrikt in oude patronen, steeds op een diepere laag en mag je ze iedere keer opnieuw met liefde bekijken en jezelf steunen. In dit soms intensieve proces zijn fouten geen fouten, maar ervaringen om van te leren.

Door dit proces aan te gaan versterk je jeZelf. Je intuitie en wijsheid zullen toenemen en de controle door het denken zal verminderen. Je voelt je steeds meer heel, je herinnert je wie je werkelijk bent en wat jouw taak in dit leven is. Je komt thuis bij je authentieke, krachtige zelf. En zo kun je steeds meer echt gaan leven, gaan creëren, gebruik makend van je persoonlijkheid en tot uitdrukking brengen wie jij werkelijk bent.
Dan kun je Zijn.

En eigenlijk kun je dat nu al, want je bent al compleet, hier en nu! Je hoeft het je alleen maar ter herinneren, de illusie van de afgescheidenheid te doorzien.
Als je in ieder moment kunt toelaten wat zich aandient, zonder oordeel en je er niet tegen verzet, zul je dit ervaren. Dat er in ieder moment, ook van enorme kwetsbaarheid, een bodem van liefde in jezelf aanwezig is, dat je gedragen wordt door het grotere geheel!

Het proces doorlopen en bovenstaand nu-besef, ze lopen vaak door elkaar heen. Voor ieder op een andere manier en ieder mag z’n eigen
weg hierin gaan. Door hierover met elkaar te delen helpen we onszelf en versterken we elkaar, en daarmee ervaren we stukken van eenheid en verbondenheid. En daar nodig ik je toe uit!